مهرارند مهرارند مهرارند

دانشجویان گرامی آخرین اطلاعیه ها را همواره از تابلوی اعلانات سایت پیگیری نمایید تا در جریان آخرین اطلاعات دانشگاه باشید.                            دهه فجر انقلاب اسلامي بر فجر آفرينان مبارك باد.                                            فایل دانشجویان دارای نواقص پرونده بسته شده است. برای رفع نقص پرونده قبل از انتخاب واحد ترم دوم اقدام نمایید تا بتوانید انتخاب واحد کنید.                                   انقلاب اسلامی ایران پرتویی از عاشورا و انقلاب عظیم الهی آن است. (امام خميني (ره))                                                       در ترم دوم 92/93 به هیچ وجه امکان  انتخاب واحد با تاخیر وجود ندارد.

اتوماسیون اداری مهراروند            اتوماسیون آموزشی مهراروند