مهرارند مهرارند مهرارند

رسول اکرم می فرمایند: (طلب علم بر هر مسلمانی واجب است، همانا خدا جویندگان علم را دوست دارد.)                   دانشجویان گرامی آخرین اطلاعیه ها را همواره از تابلوی اعلانات سایت پیگیری نمایید تا در جریان آخرین اطلاعات دانشگاه باشید.          فایل دانشجویان دارای نواقص پرونده بسته شده است. برای رفع نقص پرونده قبل از انتخاب واحد ترم دوم اقدام نمایید تا بتوانید انتخاب واحد کنید.       آغاز ثبت نام ترم دوم برای دانشجویان بدون کنکور از 5 بهمن ماه جهت اطلاعات بیشتر به بخش تابلوی اعلانات مراجعه فرمایید.                                                                    

اتوماسیون اداری مهراروند            اتوماسیون آموزشی مهراروند